Marcus Graf
Oferta dla firm i osób pryw.
Oferta dla szkół
Kursy
Ratownictwo
Sklep Specjalistyczny
Paintball
Projekty UE


A - Zakupy na raty 
KOLEKCJA MARCUSA 
Paintball 
Pirotechnika 
Spadochroniarstwo 
Strzelectwo ASG 
Strzelectwo pneumatyczne 
Turystyka 
Wspinaczka 


Biuro i sklep:
   ul. Brzeska 20  

   03-737 Warszawa 

 

wiecej informacji w zakładce KONTAKT


Szkoła Przetrwania MARCUS-GRAF
O firmie    Wydarzenia    Referencje    Ogłoszenia    Księga gości Kontakt


    

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sprzedażą przez Internet i Państwa uwagami wprowadzamy sprzedaż ratalną towarów i usług w sklepie stacjonarnym oraz przez Internet. Produkty / usługi oferowane w naszym sklepie Rolex Replica Watches / firmie można kupować bez fizycznej obecności w naszym sklepie, poprzez system ratalny Lukas Bank

 

Sprzedażą ratalną objęte są:

 

Towary: militarne, pirotechniczne, paintballowe, strzeleckie, turystyczne, łucznicze, wspinaczkowe, medyczne, odzież
Usługi: wyjazdy turystyczne, szkolenia i skoki spadochronowe, szkolenia firmowe, szkolenia paramedyczne

Minimalna liczba rat wynosi:
Pakiet 1: od  1-18 miesięcy
Pakiet 2: od 20-36 miesięcy

 

Minimalna kwota kredytu: 300,00 zł brutto,

Maksymalna kwota kredytu: 33 000,00 zł brutto z opcją do 50 000,00 zł


1. WYMAGANIA
Należy przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, (w przypadku nowego, plastikowego dowodu nie trzeba drugiego dokumentu) takie jak:

 dowód osobisty lub paszport
 inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty
 udokumentować źródło i wysokość dochodów, np. z:
      - umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach
      - emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) 

         stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana.
      - zasiłku i świadczenia przedemerytalnego - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z organu przyznającego świadczenie np. ZUS)
      - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w formie spółki) – wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 3 ostatnie wpłaty na ZUS lub zaświadczenie z US o

        nie zaleganiu z podatkami

 

Po spełnieniu w/ w warunków możesz dokonać zakupu na raty w naszym sklepie. Proszę jednak pamiętać, iż każdorazowo, zamówienie będzie osobno weryfikowane przez system Kredytodawcy (Banku) i to do niego będzie należała ostateczna decyzja, co do udzielenia kredytu na zakup (potocznie zwanego możliwością kupna na raty). Proszę mieć na uwadze, iż w razie odmowy system nie podaje przyczyny, ale w większości przypadków kryją się za tym np. problemy z obecnie lub w przeszłości zaciągniętymi kredytami, nieprawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia, itp.

Uwaga: osoby, które dokonywały już wcześniej zakupów w systemie ratalnym Lukas Bank (w dowolnym sklepie) przedstawiają tylko dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport bez wymaganych dodatkowych dokumentów i zaświadczeń

 

2. KOSZTY KREDYTU

Na koszt kredytu ratalnego oferowanego przez Lukas Bank, podobnie jak w innych systemach ratalnych, składa się kilka czynników, które wyznaczają rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (APR). Zależy ona m.in. długości okresu kredytowania, od wysokości nominalnego oprocentowania, czy pozostałych kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę (np. opłaty przygotowawczej). Nie sposób jest przedstawić wartości tych wszystkich parametrów, gdyż są one różne dla różnych kredytów. Proszę pamiętać, że Kredytodawca nie kredytuje kosztów przesyłki towaru, te należy opłacić przy odbiorze paczki lub dokonać przedpłaty na nasze konto. W trakcie naszego spotkania w sklepie przedstawimy Państwu symulację kosztów kredytu w zależności od kwoty i ilości rat

 

3. PROCEDURA PRZY SPRZEDAŻY RATALNEJ W SKLEPIE STACJONARNYM

W przypadku wyrażenia chęci zakupu na raty zapraszamy do naszego sklepu wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1. Patek Philippe Replica WYMAGANIA

W trakcie naszego spotkania przygotujemy umowę kredytową i wyślemy ją do Banku celem weryfikacji i akceptacji – procedura ta trwa zazwyczaj ok. 20 minut, w trakcie której poczęstujemy Państwa kawą / herbatą i uzgodnimy szczegóły zamówienia. Uwaga: w sytuacjach skomplikowanych procedura może trwać do 24 godz. Po uzyskaniu akceptacji umowy zakupiony towar zostanie Państwu wydany bezpośrednio w sklepie lub też wysłany następnego dnia na wskazany adres

 

Cała procedura standardowo zajmuje około 30 minut

 

4. PROCEDURA PRZY SPRZEDAŻY RATALNEJ POPRZEZ INTERNET

W przypadku wyrażenia chęci zakupu na raty prosimy o przesłanie na adres biuro@marcusgraf.pl następujących informacji:
 imię i nazwisko,
 PESEL,
 nr dowodu osobistego,
 pełny adres zameldowania,
 miejsce zatrudnienia, NIP, nr telefonu,
 wartość dochodu brutto,
 listę towaru(ów) jaki mają być kupione w systemie ratalnym,
 wartość pierwszej wpłaty (uzgadniana w zależności od wysokości udzielanego kredytu),
 liczba rat

 

Po uzyskaniu powyższych informacji rozpoczniemy procedurę przygotowawczą.
1. Po weryfikacji danych i wyrażeniu zgody przez Bank na udzielenie kredytu wypełniamy umowę i  wysyłamy ją do Państwa w celu podpisania i odesłania jej wraz z wypełnionym drukiem
 zaświadczenia o zarobkach w przypadku zatrudnienia z tytułu umowy o pracę,
 dokumentów firmy w przypadku działalności gospodarczej,
 odcinków emerytury, renty w przypadku emerytów rencistów
2. Do przesyłki należy dołączyć także kserokopię dokumentów tożsamości
3. Po otrzymaniu podpisanej umowy i w/ w dokumentów przekazujemy je do banku
4. Po akceptacji dokumentów przez Lukas Bank wysyłamy towar do Klienta (po otrzymaniu przedpłaty koszów wysyłki na nasze konto bankowe) lub też zamówienie można odebrać w naszym sklepie stacjonarnym
5. Bank przysyła klientowi przyjętą umowę wraz z harmonogramem rat.

 

Cała procedura zajmie około 7-14 dni.

 

Sprzedaż ratalna - wersja do druku


POLECAMY - Oferta dla szkół    POLECAMY - Ratownictwo

 

Marcus Graf
 
Copyright © 2006 MARCUS-GRAF. Wszelkie prawa zastrzeone.
Realizacja SENSIS